GibanjeMoc

GibanjeMoc

Današnji način življenje, še posebaj v mestnih središčih, je za spodbudno okolje gibanja otrok velik izziv. Samo gibanje pa je pri otrocih pomembno za celostni razvoj, saj vpliva na razvoj in zdravje kosti in sklepov, mišic, motoričnih sposobnosti, razvoj finomotoričnih sposobnosti in kognitivnih sposobnosti. Gibanje daje otroku občutek dobrega počutja, ob tem pa spoznava in dojema svet okoli sebe. Otrokovo obvladovanje telesa in pozitivna podoba lastnega telesa vpliva na otrokovo samostojnost, samozavest, njegovo samopodobo in zmanjšuje otrokove vedenjske težave. Preko gibalne aktivnosti se otrok uči samostojnosti, discipline, odločnosti in odrekanja ter sprejemanja porazov in uspeha.