Govor in Jezik

GovorInJezik

Govorno-jezikovni razvoj se začne ob rojstvu in v predšolskem obdobju poteka z neverjetno hitrostjo. Sam razvoj se končuje nekje okrog devetega leta ter se nato vse življenje izpopolnjuje. Razvoj jezika in govora predstavlja osnovo vsakodnevne komunikacije, pri čemer številni strokovnjaki poudarjajo na optimalno obdobje razvoja v prvih treh let otrokovega življenja. Za otrokov govorno-jezikovni razvoj je pomembna zgodnja govorna interakcija. Otroci se veliko naučijo že s poslušanjem govorjenja odraslih, razvoj pa spodbudimo s pogovorom, zastavljanjem vprašanj,  branjem pravljic, pogovorom o ilustracijah in o prebrani vsebini, prepevanjem pesmic itd.