Koordinacija in ravnotežje

KoordinacijaRavnotezje

Razvoj koordinacije se začne v fetalnem obdobju in v največji meri vse do 6 leta starosti otroka. Koordinacija gibanje je ključna za oblikovanje in izvajanje sestavljenih gibalnih nalog. (Pistotnik, 2003)Osnovne značilnosti koordiniranega gibanja so: pravilnost, pravočasnost, racionalnost, izvirnost in stabilnost. Otrok z zmanjšanimi koordinacijskimi sposobnostmi je nespreten, neroden, počasi pridobiva nova gibanja, je negotov v svojih dejavnostih. Koordinacija je odločilna za celovit razvoj otroka, saj posega tudi na čustveno, socialno in spoznavno področje. Aktivnosti, ki spodbujajo razvoj koordinacije otrok so naravne oblike gibanja, poligoni, plesne in elementarne igre. (Pišot, 2007)

Sposobnost ravnotežja je sposobnost ohranjanja stabilnega položaja in hitrega oblikovanja kompenzacijskih gibov.delimo ga na statično (v mirovanju) in dinamično ravnotežje (v gibanju). Sposobnost ravnotežja je pri predšolskih otrocih slabo razvita, čeprav se začne razvijati že pred rojstvom. Dokončno razvijemo vestibularni aparat do 15. leta. Otrok razvija in rešuje ohranje ravnotežje skozi različne gibalne naloge, hojo po vrvi, črti, gredi, skakanje po eni nogi ipd. (Pišot, 2007)