Pozitivna naravnanost

PozitivnaNaravnanost

Optimizem in gojenje pozitivnih čustev nam olajša soočenje z izzivi, izboljša samozavest in samopodobo, lažje dosežemo cilje in gradimo boljše medsebojne odnose.