Socialne veščine

SocialneVescine

Socialne veščine niso prirojene in se jih moramo naučiti, saj so pomembne v vseh odnosih v življenju. Socialne veščine so način, kako vzpostaviti stik s sočlovekom in se vključiti v življenjsko okolje ter nam omogočajo učinkovito in zadovoljivo sodelovanje ter povezovanje z drugimi. Pri otrocih se slabo razvite socialne veščine kažejo skozi manj sprejemljiv način reševanja konfliktov, težjo vključitvijo med vrstnike, težjo vzpostavitvijo odnosov, kot manj primerno odzivanje v določenih situacijah, izražanja frustracij in občutkov na manj primeren način. Otroci svoje socialne veščine osvajajo skozi izkustvene igre, v interakciji s sovrstniki, kjer dobiva pozitivne izkušnje, potrditev svojih sposobnosti in ustrezno povratno informacijo o svojem vedenju.