Učenje

Ucenje

Učenje je vsaka sprememba v informiranosti, znanju, stališčih, spretnostih ali zmožnosti, ki je trajna in je ne moremo pripisati fizični rasti ali razvoju podedovanih vedenjskih vzorcev.Znanstveno je dokazano, da si človek stvari  lažje zapomni in jih bolje ohrani v spominu, če uporabi več čutil. Zato se otroci ogromno naučijo skozi igro, ko stvari, situacijo vidijo, slišijo, o njej govorijo in jo sami doživijo ali naredijo.