Ustvarjalnost

Ustvarjalnost

Ustvarjalnost se kaže že pri dojenčku, z njegovo prirojeno željo po raziskovanju. Otrokova pozornost je usmerjena, saj ga pritegne vse kar ga obdaja. Ustvarjalnost je sposobnost povezovanja informacij, idej in stvari na nov, nenavaden način. Otrokovo ustvarjalnost spodbudimo, ko jim pustimo prosto pot, da stvari vidijo na svoj način, razumejo in logično razmišljajo oziroma se individualno izražajo. Spodbujanje otrokove ustvarjalnosti poveča njegov občutek o lastni vrednosti in uspešnost pri učenju, spodbudi kritično razmišljanje in ideje za nove rešite, predvsem pa ustvarjalnost podpira razvoj avtentičnosti posameznika.