Pri nakupu nad 30€ je poštnina brezplačna Vsa naročila, oddana do 12. ure, bodo odposlana isti dan.

 

Header

ZAKAJ JE POMEMBNO SPODBUDITI VIDNO ZAZNAVANJE PRI OTROKU

Tri faze razvoja vidnega zaznavanja

Razvoj sposobnosti vidnega zaznavanja gre v smeri vidno zaznavanje – vidno razločevanje – vidno prepoznavanje.

V razvoju vidnega zaznanjavanja je otrok sposoben zaznati in razločevati okrog sebe predmete, oblike in osebe. Najpogosteje se srečamo s primerom, ko otrok loči obraze domačih ljudi od neznanih.

Razvoj vidnega razločevanja poteka, ko otrok razloči predmete s katerimi se vsakodnevno srečuje in rokuje, kasneje razloči oblike kot so geometrijski liki in nato simbole, kot so črke. V tej fazi otrok obliko prepozna in loči krog od trikotnika, težavo pa mu predstavlja, ko je potrebno lik narisati. Zato je zelo pomembno, da otroku nudimo čim več praktičnih izkušenj pri pomnjenju razlik posameznih vzorcev in oblik, da imajo otroci možnost predmet tudi otipati in s tem dobiti praktično izkušnjo.

Pri razvoju vidnega razločevanja si lahko pomagate z našo Imenko, ki je kot nalašč za praktično preizkušanje pri razlikovanju posameznih vzorcev in oblik. Našo Imenko lahko poiščete na https://tetinoigrisce.si/izdelki/imenka.

Zadnja faza razvoja vidnega zaznavanja je vidno prepoznavanje. Le-to je odvisno od sposobnosti zaznavanja, razločevanja in pomnjenja ter je ključno za učenje branja (otrok otrok zaznava in pomeni zaporedje črk v besedi). 

Ključni procesi pri razvijanju bralnih sposobnosti

Dva ključna procesa pri razvijanju bralnih sposobnosti sta prepoznavanje črk in prepoznavanje daljših enot, kot so zlogi in besede.

Pri prepoznavanju črk je velik poudarek na orientaciji. Večina otrok nima težav pri razločevanju posameznih črk (npr. A in B), napake pa se pojavljajo pri črkah z drugačno orientacijo (b/d, g/p). V začetni fazi opismenjevanja so otroci pozorni zgolj na prvo črko v besedi, šele kasneje se njihova pozornost prenese na črke v sredini besede.

Razvijanje bralnih sposobnosti poteka skozi pridobivanje notranjih predstav enot, ki so daljše kot ena črka.

Pri razvoju bralnih sposobnosti si lahko pomagate tako z našo Imenko kot našo AdoŽejko, ki bosta odličen temelj za učenje novih črk in besed skozi povezovanje s pojmi.

Kako spodbuditi razvoj sposobnosti vidnega razločevanja

Nekaj primerov poučnih iger, ki jih lahko uporabimo v ta namen:

  • Otrok črke gleda, opazuje in jih zapisuje
  • Iskanje predmetov preko sličic
  • Otroci rišejo slikovne nareke
  • Izvajajo vaje za orientacijo v prostoru, na lastnem telesu, na listu
  • Iskanje predmetov, ki ne spadajo k ostalim predmetom
  • Primerjava likov, črk, simbolov
  • Iskanje črke v določeni besedi (npr. Poišči črko T v besedi STOL)

 

VIRI: 

  • Grginič, M. (2008), Vsak po svoji poti do pismenosti. Založba Izolit
  • Grginič, M. (2005), Porajajoča se pismenost. Založba Izolit
  • Pečjak, S. (1999), Ali vidiš – ali slišiš?. Založba Izolit