Pri nakupu nad 30€ je poštnina brezplačna Vsa naročila, oddana do 12. ure, bodo odposlana isti dan.

 

Header

VLOGA DIDAKTIČNIH SREDSTEV IN IGER PRI RAZVOJU GLASOVNEGA TER VIDNEGA ZAZNAVANJA

Danes se najverjetneje že vsi zavedamo, da se igra in učenje pri otroku ne izključujeta in da je igra za otroka temeljna spoznavna izkušnja in osnova za proces učenja. Pri igri je otrok samostojen, svoboden in ustvarjalen, raziskuje in išče nove možnosti, če pa ima igra še določen cilj oziroma nalogo pa govorimo o didaktični igri. Seveda se tih ciljev otroci večkrat ne zavedajo. 

Pri kakovostni igri moramo biti pazljivi na več dejavnikov. Čas in prostor sta ena izmed pomembnejših dejavnikov, ki ju je potrebno prilagoditi otroku in dejavnosti. Po celodnevnem živžavu otrokova zbranost ne bo več tako koncentrirana kot v času pred kosilom. Preproga pred televizijo ob gledanju poročil očeta tudi ne bo najbolj spodbudno okolje za otrokovo napenjanje možgančkov.

Pri zastavljanju nalog otroku je pomembno, da upoštevamo ustreznost cilja in njegovo raznolikost. Naloga naj bo po zahtevnosti prilagojena razvoju vašega otroka (naj ne bo prezahtevna) in raznolika, da ima otrok možnost pridobiti različne igralne izkušnje. Pri tem je priporočljivo, da otrok skozi ustrezno kombinacijo dejavnosti pridobi izkušnje na različnih področjih (miselnem, socialnem, gibalnem). 

Pri pismenosti imata pomembno vlogo vidno in glasovno zaznavanje. Da bi spodbudili razvoj teh dveh sposobnosti moramo biti pozorni, da otroku predstavimo igro in različne vaje na zanimiv način, saj le tako ohranimo motiviranost za nalogo, cilj. Pri tem moramo biti pazljivi na težavnost, saj prezahtevne vaje lahko pripeljejo otroka do občutka neuspeha, kar pa lahko kasneje otroka odvrne od branja.

Ideje za urjenje vidnega zaznavanja

Vidno zaznavanje urimo z vajami za očmi. Želimo, da otrok sledi določeni liniji, tako kot mora z očmi slediti pri pisanju in branju. Na ta način urimo spomin, kar je pomembno pri kasnejšem sistematičnem opismenjevanju.

Vaje oblikujemo tako, da postanejo sestavni del otrokove igre.

 • Labirint (miška išče pot do sira)
 • Uganke (s slikami in kartami)
 • Domino
 • Spomin
 • Črni Peter
 • Iskanje skritih predmetov
 • Sestavljanke z znaki, črkami, vzorci
 • Prepoznavanje enakih črk, znakov
 • Primerjanje črk, vzorcev

Ideje za urjenje glasovnega zaznavanja

Z vajami za glasovno zaznavanje želimo spodbudi otrokovo slušno razločevanje in razčlenjevanje, pozorno poslušanje oziroma sledenje navodilom in pomnjenje zaporedja. S pomočjo tih sposobnosti bo otrok kasneje lažje razločeval glasove, besede na zloge, pretvoril glasove v črke, ter se učil branja in pisanja.

 • Igra z glasovi
 • Rime
 • Vodenje slepca
 • Rajalne igre 
 • Socialne igre
 • Družabne igre (Noč in dan, Sonce, dež, poplava, Lisička, kaj rada ješ, Konjiček, kdo te jaha itd.) Predlagamo, da preizkusite tudi našo Gibalno Abecedo! Več na povezavi https://tetinoigrisce.si/izdelki/gibalna-abeceda.

  VIRI: 

 • Grginič, M. (2008), Vsak po svoji poti do pismenosti. Založba Izolit
 • Grginič, M. (2005), Porajajoča se pismenost. Založba Izolit
 • Pečjak, S. (1999), Ali vidiš – ali slišiš?. Založba Izolit